לאתר העירוני אודות המרכז ופעילויותיו קישורים דברים בשם אומרם רחובות מעידים הורדת שאלון צור קשר
יאנוש
ניצולי השואה תושבי העיר
ניספי השואה מבני משפ' פ"ת
תיעוד הקהילות בשואה
פעילות בתי הספר
"שגרירי הזכרון"
רשמי המסע בפולין
רחובות מעידים
סיפורים מדור שנילתשומת לבך
במידה והנך ניצול/ת שואה ואינך מופיע/ה ברשימה נא לפנות למינהל הפרוייקט

עם קבלת השאלון המלא , ישולבו התמונות והמידע הנוסף במערכת הממוחשבת ובאתר האינטרנט
נתונים אישיים
שם משפחה שם פרטי
ארץ מוצא קהילה
תנועת נוער שנת לידה
בעת המלחמה
מקומות שהות בזמן המלחמה
העפלה
אונית מעפילים מחנה מעצר